Alles over lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie wordt in overeenstemming met de wens van de Algemene Ledenvergadering elk jaar verhoogd met de inflatiefactor.

Betaling van de contributie betekent acceptatie door het lid van de Bonds- en Verenigingsstatuten als ook Huis- en Baanreglementen.
Het bestuur is statutair bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie voor een lid te verlenen.

Bij melding van een zware blessure of zwangerschap vóór 1 januari van het komende seizoen l bestaat de mogelijkheid te opteren voor niet spelend lid . Hierbij vervalt het recht op volledig lidmaatschap in dat clubjaar en dus ook het stemrecht op de ALV

De vereniging kent met betrekking tot de contributie de volgende leden:

  • Senioren zijn de natuurlijke personen, die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Studenten zijn de seniorleden die aantoonbaar dagonderwijs volgen en bij aanvang van het verenigingsjaar nog geen 26 jaar zijn., komen in aanmerking voor een korting.
  • Junioren zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Tenniskids zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt.
  • Combi-leden zijn zij die zowel lid zijn van de tennis- als de squashafdeling.
  • Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging geldelijk ondersteunen, zij hebben geen speelrecht

Meer informatie over de hoogte van de contributie en hoe je lid kunt worden: