Reanimatiecursus

                                                    

Deze AED (fabricaat Zoll, type AED Plus) is aanwezig in het clubhuis

 De Sluipers- EHBO-AED reanimatiecursus

Ook dit jaar organiseren we voor onze leden weer een AED- reanimatie(beginners)cursus.

De planning is om deze cursus te houden in het clubhuis op vrijdagavond 23 maart a.s. van 18.30 tot 21.30 uur.

Wij nodigen belangstellenden uit om zich voor deze cursus op te geven met vermelding van voorkeur voor één van beide data.

Het is de bedoeling dat de kandidaten regelmatige bezoekers zijn van onze tennisbaan.

Gaarne opgave met vermelding van naam en geboortedatum voor 17 maart richten aan Cok Vermij: coxvermy@planet.nl.

Bij voldoende belangstelling zal er ook een cursus voor gevorderden worden georganiseerd op een nog nader te bepalen datum.

Hiervoor kunt u zich alvast opgeven op de hierboven aangegeven wijze.

 

 

 

 

Meer recent Sluipers Nieuws

the_title();

Jaarverslagen en Agenda voor de Algemene Le... Gepubliceerd op: 12 maart 2018

Agenda en verslagen en commissies: Agenda ALV:Agenda Jeugdcommissie    Jaarverslag Jeugd 2017 Toernooicommissie:Jaarverslag 2017 toernooicommissie Squashcommissie:Squash jaarverslag ... Lees meer >>

the_title();

Algemene Ledenvergadering 2018 Gepubliceerd op: 6 maart 2018

Beste leden van ‘De Sluipers’, Wij willen de Algemene Ledenvergadering aankondigen, 26 maart a.s. De agenda en de stukken zullen op korte termijn volgen. E.e.a. zal ook op de website ... Lees meer >>