Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering 2019 werd gehouden op woensdag 6 maart 2019 in het clubhuis van de Sluipers. Verslag volgt.

Tevens is op woensdag 20 maart 2019 in het clubhuis van de Sluipers, het Racketcafé, de bijzondere ledenvergadering gehouden. Het onderwerp betrof de herindeling van ons tennispark . Uitkomst van deze vergadering was zeer positief! Leden hebben bijna unaniem ja gezegd tegen het plan “totale herindeling van het tennispark”, inclusief 2 padelbanen. Hierdoor lijkt de Sluipers als eerste vereniging in deze regio naast 7 tennisbanen en 3 squashbanen ook 2 padelbanen te kunnen aanbieden. In de loop van 2019 zal, onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidie, dit grote project worden gerealiseerd.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is te vinden op onze website onder het kopje -Mijn Sluipers-. Daar staan ook alle andere vergaderstukken zoals alle jaarverslagen van de diverse commissies en evenementen.

Agenda en verslagen en commissies:

Verslag ALV 26 maart 2018: Verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV_2018

Agenda ALV: Agenda_Algemene_Ledenvergadering_6_maart_2019

Jeugdcommissie:   Jaarverslag Jeugd 2018

Toernooicommissie: Jaarverslag 2018 toernooicommissie

Squashcommissie: Squash jaarverslag 2018

Commissie beheer: Jaarverslag Commissie Beheer 2018

55+ toernooicommissie: 55+

Verslag Kascommissie: Verklaring kascommissie Sluipers 2018 ondertekend