Alles over lidmaatschap

De contributie wordt per kalenderjaar in overeenstemming met de wens van de Algemene Ledenvergadering elk jaar verhoogd met de inflatiefactor.

Betaling van de contributie betekent acceptatie door het lid van de Bonds- en Verenigingsstatuten als ook Huis- en Baanreglementen.

Het bestuur is statutair bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie voor een lid te verlenen.

Bij melding van een zware blessure of zwangerschap vóór 1 januari van het komende seizoen l bestaat de mogelijkheid te opteren voor niet spelend lid . Hierbij vervalt het recht op volledig lidmaatschap in dat clubjaar en dus ook het stemrecht op de ALV.

De vereniging kent met betrekking tot de contributie de volgende leden:

  • Senioren zijn de natuurlijke personen, die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Studenten zijn de seniorleden die aantoonbaar dagonderwijs volgen en bij aanvang van het kalenderjaar nog geen 26 jaar zijn., komen in aanmerking voor een korting.
  • Junioren zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Junioren zij zijn die bij aanvang van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 11 hebben bereikt.
  • Tenniskids zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt.
  • Combi-leden zijn zij die zowel lid zijn van de tennis- als de squashafdeling.
  • Niet spelende leden zijn leden welke om gezondheids redenen niet kunnen spelen maar wel hun KNLTB inschrijving behouden, zij hebben geen speelrecht.
  • Competitieleden zijn leden welke bij een andere club lid zijn maar bij de sluipers de voor- of najaarscompetitie meespelen, de contributie hiervoor wordt per competitie deel geheven. Zij hebben alleen speelrecht gedurende de ingeschreven competitie.
  • Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging geldelijk ondersteunen, zij hebben geen speelrecht.

Meer informatie over de hoogte van de contributie en hoe je lid kunt worden: