Squash reserveringsysteem

Het baan reservering systeem is gebaseerd op 15 minuten speeltijd per persoon. Daar je meestal met z’n tweeën speelt wordt dit 30 minuten.

Reserveringen kunnen worden gemaakt op het squashreserveringssysteem in het racketcafé of via het online reserveringssysteem  www.squashpass.nl

Online reservering kunnen alleen gemaakt worden voor baan 2 en 3 zodat baan 1 altijd beschikbaar blijft voor reserveringen van uit het racketcafé.

Reserveringen in het racketcafé

Bied hiervoor je squashpas aan en kies tijd en baan, daarna biedt je medespeler zijn squashpass pas en daarmee is de reservering gemaakt. De reservering wordt nu op het scherm getoond met de voornamen van beide spelers (eigenlijk twee reserveringen van ieder 15 minuten). Een tweede reservering kan pas gemaakt worden als de eerdere is afgelopen.

Online reserveringen (alleen voor baan 2 en 3)

De reservering is ook online te maken, log hiervoor in op www.squashpass.nl met je e-mailadres en login code welke je bij aanmelding is toegestuurd. Op het start scherm is de huidige baan bezetting te zien.

Klik op een tijd om een reservering van 30 minuten te maken of klik op “volgende-dag” om een reservering op een andere dag te maken. Je kunt maximaal een week vooruit reserveren en je mag maar een actieve reservering hebben staan.

Ben jemet z’n vieren dan kun je twee reserveringen maken zodat je samen een uur kunt spelen.

Door op mijn reserveringen te klikken kun je je actieve reservering zien en desgewenst annuleren.

Online gemaakte reserveringen moeten voor aanvang in het racketcafé op het reserveringsysteem worden bevestigd. Bied hiervoor je squashpas aan, en klik op de schermtekst waar staat reservering bevestigen in het popup window kan je nu de reservering bevestigen door op medespeler te klikken en de squashpas van je medespeler aan te bieden.