Afgelopen jaar was het open toernooi weer een doorslaggevend succes!

Noteer alvast in je agenda: Dit jaar staat het open toernooi gepland van 24 augustus t/m 8 september 2019.