Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2018 26 maart

Agenda en verslagen en commissies:

Agenda ALV: Agenda_Algemene_Ledenvergadering_26_maart_2018

Jeugdcommissie:   Jaarverslag Jeugd 2017

Toernooicommissie: Jaarverslag 2017 toernooicommissie

Squashcommissie: Squash jaarverslag 2017

Commissie beheer: Jaaroverzicht_2017_Commissie_Beheer

55+ toernooicommissie: 55+

Verslag Kascommissie: Verklaring kascommissie Sluipers 2017 ondertekend

 

Algemene Ledenvergadering 2016 7 maart

Hierbij nodigt het Bestuur van de Sluipers alle leden uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op 7 maart 2016 in het clubhuis van de Sluipers. De aanvang is 20.00 uur.

De agenda van de ALV van 7 maart a.s. kunt u hieronder downloaden.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar kunt u eveneens hieronder downloaden, alsmede alle andere vergaderstukken zoals alle jaarverslagen van de diverse commissies/evenementen.

U kunt het verslag ook vinden op onze website onder het kopje Mijn Sluipers -> Downloads.
Daar vindt u ook alle andere genoemde vergaderstukken.

Om inzage te krijgen in Mijn Sluipers heeft u een inlogcode nodig. Per separate mail is deze inlogcode aan u toegestuurd.

Een aantal exemplaren liggen ook ter inzage bij de vergadering.

Wij hopen u op 7 maart a.s. te mogen begroeten.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, kunt u zich afmelden bij het secretariaat:secretariaat@sluipers.nl

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur De Sluipers

 

Agenda ALV 7 maart 2016
Concept Verslag van de ALV RLT en SV 2015
Jaarverslag van de Voorzitter 2015
Jaaroverzicht 2015 Commissie Beheer
Jaarverslag Jeugdcommissie 2015
Jaarverslag ICT & Media 2015
Jaarverslag 55-plustoernooi 2015
Jaarverslag Sangria- en Halloweentoernooi 2015
Jaarverslag Toernooicommissie 2015
Jaarverslag-DEF-Sluipers-Squash-2015
Overzicht Tenniscompetitie 2015 jaarverslag
Verslag Sluipers Open 2015

Jaarrekening De Sluipers 2015 ; dit jaar verslag is op te vragen bij secretariaat@sluipers.nl
Sluipers Begroting 2016 ; dit jaar verslag is op te vragen bij secretariaat@sluipers.nl