Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2019 6 maart

Reeuwijk, 18 februari 2019

Beste tennis- en squashleden,

Hierbij nodigt het bestuur van R.L.T. & S.V. ‘de Sluipers’ alle leden uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering!

Deze wordt gehouden op woensdag 6 maart 2019 in het clubhuis van de Sluipers. Aanvang 20.00 uur.

Tevens nodigen wij alle leden uit voor de bijzondere ledenvergadering op woensdag 20 maart 2019 in het clubhuis van de Sluipers. Aanvang 20.00 uur. Onderwerp: bestemmingsplan tennispark  

 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is te vinden op onze website onder het kopje -Mijn Sluipers-. Daar staan ook alle andere vergaderstukken zoals alle jaarverslagen van de diverse commissies en evenementen.

De agenda en relevante stukken tref je ook aan als bijlage bij deze uitnodiging.

Wij hopen je op 6 maart a.s. te mogen begroeten. Afmelden gaarne via het secretariaat: secretariaat@sluipers.nl

Agenda en verslagen en commissies:

Verslag ALV 26 maart 2018: Verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV_2018

Agenda ALV: Agenda_Algemene_Ledenvergadering_6_maart_2019

Jeugdcommissie:   Jaarverslag Jeugd 2018

Toernooicommissie: Jaarverslag 2018 toernooicommissie

Squashcommissie: Squash jaarverslag 2018

Commissie beheer: Jaarverslag Commissie Beheer 2018

55+ toernooicommissie: 55+

Verslag Kascommissie: Verklaring kascommissie Sluipers 2018 ondertekend