Commissie beheer

Wat doet de commissie beheer

Onze vereniging is een zeer nuttige en gezellige commissie rijk, namelijk de commissie beheer. Deze commissie is al zeer lang op de vereniging actief en bespaart de club dan ook veel geld. De commissie heeft als taak het speelgereed maken van de tennisbanen in het voorjaar, het opruimen van de banen in het najaar en het beheer en onderhoud van het machinepark in de opslag. Tijdens het speelseizoen verzorgt de pachter van de vereniging het baanonderhoud met gebruikmaking van het materieel in de opslagschuur.

De commissie beheer draagt verder zorg voor allerlei onderhoudsklussen die in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het schilderwerk aan het clubhuis, meehelpen aan het baanonderhoud als het erg druk is, vervangen van verlichting, etc. Dit gebeurt tijdens het speelseizoen op elke eerste zaterdag van de maand (april tot en met oktober). Het onderhoud van de bar en keuken wordt door de pachter gedaan.

Hierbij is door de jaren heen een zekere taakverdeling ontstaan in de commissie zoals bij het lijnen uitzetten, frezen, groenonderhoud en de verlichting. Het groenonderhoud gebeurt sinds 2012 door de groenploeg van Stichting De Ark uit Gouda. Vanaf het seizoen 2013 komt deze enthousiaste ploeg (onder leiding van Ronald Zwaan en met de nodige coördinatie van Piet) twee-wekelijks.

E-mailadres: beheer@sluipers.nl 

Voorzitter: Ruud ’t Hoen

Commissieleden:

Ruud ’t Hoen
Piet Capelle
Bert Dikhooff
Jos Tetteroo
Jan Koole
Jan van Houten
Rob Zuidwijk
Wouter de Jong
Jerry Tijssen

Vacatures: er is altijd behoefte aan versterking van handige leden! Vraag één van de commissieleden of kom op de eerste zaterdag van de maand eens langs!