Lidmaatschap

Alles over het lidmaatschap

De contributie wordt per kalenderjaar in overeenstemming met de wens van de Algemene Ledenvergadering elk jaar verhoogd met de inflatiefactor.
Betaling van de contributie betekent acceptatie door het lid van de Bonds- en Verenigingsstatuten als ook Huis- en Baanreglementen.
Het bestuur is statutair bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie voor een lid te verlenen.
Bij melding van een zware blessure of zwangerschap vóór 1 januari van het komende seizoen l bestaat de mogelijkheid te opteren voor niet spelend lid .
De vereniging kent met betrekking tot de contributie de volgende leden:

  • Senioren zijn de natuurlijke personen, die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Studenten zijn de seniorleden die aantoonbaar dagonderwijs volgen en bij aanvang van het kalenderjaar nog geen 26 jaar zijn., komen in aanmerking voor een korting.
  • Junioren zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Jeugd zij zijn die bij aanvang van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 11 hebben bereikt.
  • Tenniskids zijn zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt.
  • Combi-leden zijn zij die een lidmaatschap voor ten minste 2 van de 3 sporten tennis, padel of squash hebben afgesloten zij hebben geen stemrecht.
  • Niet spelende leden zijn leden welke om gezondheidsredenen niet kunnen spelen maar wel hun KNLTB inschrijving behouden, zij hebben geen speelrecht.
  • Competitieleden zijn leden welke bij een andere club lid zijn maar bij de sluipers de voor- of najaarscompetitie meespelen, de contributie hiervoor wordt per competitie deel geheven. Zij hebben alleen speelrecht gedurende de ingeschreven competitie.
  • Ondersteunende leden / donateurs zijn zij, die de vereniging geldelijk ondersteunen, zij hebben geen speelrecht.

Proefabonnement Tennis, Squash of Padel

Voor sporters die kennis willen maken met Tennis, Squash of Padel bestaat er de mogelijkheid om een proefabonnement voor één maand te nemen. Voor slecht 20 € kun je eenmalig voor één maand onbeperkt Tennis, Squash of Padel spelen.
Opgeven kan door het formulier hieronder in te vullen. Het maandlidmaatschap dient na invulling van het bovenstaande formulier bij de park beheerder te worden afgerekend waarna de tijdelijke speelpas zal worden verstrekt.

Om lid te kunnen worden van de Sluipers ontvangen wij graag een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (als versturen niet lukt kijk dan naar de top van het formulier voor eventuele aanwijzingen over fouten of ontbrekende velden):

Lid Worden

Contributie 2020

Senioren voor tennis, squash of padel: € 194,-
Combi-lidmaatschap: Een extra onderdeel is € 50 voor zowel senioren, studenten en jeugd. Als dit na 31 September wordt afgesloten is dit € 30; Voor een vol jaar zijn de kosten; tennis en squash = € 244, tennis en Padel = € 244 en Tennis, Squash en Padel = € 294.
Studenten: Als je senior bent maar aantoonbaar nog een dagstudie volgt op  MBO, HBO of universitaire niveau en op 1 januari 2020 nog geen 26 jaar bent, dan mag je € 70,- van de rekening aftrekken. Je dient wel via een mail aan penningmeester@sluipers.nl  een kopie van de studentenpas toe te sturen.
Student:  € 124,-
Zomer-challenge 2020: onbeperkt Tennis en/of padel spelen gedurende de zomer maanden juni, juli en Augustus € 60 voor zowel senioren, studenten en jeugd.

Aanmelding tennis

Aanmelding nieuwe leden vóór 1 juli betalen volledige contributie, Aanmelding na 1 juli gaat pro rata naar het aantal afgeronde kalendermaanden dat men ingeschreven staat.

Aanmelding squash en padel

Daar squash en Padel niet seizoengebonden zijn gaat de aanmelding pro rata naar het aantal resterende afgeronde kalendermaanden zodat er per 1 januari een heel jaar contributie verschuldigd is. e.g. aanmelding op 1 maart resulteert dan in 10/12 van de jaarlijkse contributie.

Inschrijfkosten

Er worden bij de sluipers geen inschrijfkosten gerekend.

Junioren tennis en/of squash

Kids tot 8 jaar            € 27,-
van 8 tot 12 jaar        € 52,-
van 12 t/m 17 jaar    € 92,-

Niet spelend lid

Senior/junior /combi/student € 36

Competitie lidmaatschap tennis

Competitielidmaatschap € 50,– voor senioren en gratis voor jeugdleden.
Dit betreft een lidmaatschap voor slechts 1 soort competitie (voorjaars- of najaar competitie).
Deelnemer moet lid zijn van andere vereniging (bewijs meesturen) zo niet dan moet een normaal lidmaatschap worden afgesloten.
Deelnemer mag gedurende de competitieperiode ook vrij spelen op onze banen.
Mag niet ten koste gaan van een Sluiperslid.
Aanmelding via de ledenadministratie.

Ondersteunende leden

Donateurs € 38

Speelrecht

De uitgereikte speelpassen van de KNLTB kunnen pas gebruikt worden op het afhangsysteem na ontvangst van de betaling van de contributie Niet-betaling leidt tot blokkering van de pas op het afhangsysteem.
Alleen een geactiveerde speelpas geeft recht op deelname aan de competitie. Ook voor het nemen van tennis-of squashles op ons park dient men in bezit te zijn van een geactiveerde speelpas.
Wanneer de speelpas zoek raakt dient men tegen betaling een nieuwe pas bij de ledenadministratie aan te vragen.

Introductie

Leden hebben het recht om een niet-lid te introduceren tegen betaling van € 7,50 per dagdeel. Per clubjaar mag een lid 3x een niet-lid introduceren. Introductie en betaling dienen vooraf bij barbeheerder te worden voldaan.

Vervangende pas aanvragen

Als je pas zoek of beschadigd is, dan kun je via de ledenadministratie (ledenadministratie@sluipers.nl) een nieuwe pas aan vragen. De kosten hiervoor zijn € 10 voor zowel tennis, padel of squashpas.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden vóór 31 december van het lopende kalenderjaar en dient verstuurd te worden naar postbus 202, 2810 AE Reeuwijk. Tav de ledenadministratie of door aan de middel van een e-mail aan de ledenadministratie@sluipers.nl
Bij opzeggen na deze datum blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur hiervan afwijken.