Vacatures

De Sluipers draait al bijna 60 jaar op vrijwilligers die zich inzetten voor club en de Tennis, Padel en Squash racketsport.

Op deze pagina geven we aan welke vacatures er binnen de vereniging zijn.

Voorzitter

De huidige voorzitter Jan de Jong geeft aan de voorzittershamer in de loop van 2022 te willen overdragen.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur en geeft leiding aan de vereniging. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden het belangrijkste:

 • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;
 • Zit de maandelijkse bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda;
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor;
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen;
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen zoals de Stichting Reeuwijkse Tennishal en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het bestuur wil graag in contact komen met kandidaten voor deze functie. Daar dit altijd mannelijke voorzitters zijn geweest willen we ook graag vrouwelijke kandidaten.

Als je interesse hebt of je wilt meer informatie. Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar secretariaat@sluipers.nl

Penningmeester

Na 6 jaar penningmeester te zijn heeft Robbin Dijkstra aangegeven in Q1 van 2022 te willen stoppen. Wij zijn daarom op zoek naar een iemand die de functie van penningmeester wil overnemen. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de club;
 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
 • Verricht en ontvangt betalingen;
 • Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting;
 • Maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting;
 • Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie) (Eventueel uit te besteden aan professionele partij);
 • Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, debiteurenbeheer, etc.)(Eventueel uit te besteden aan professionele partij).

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij voorkeur financieel onderlegd is. Betrokkenheid bij Tennis, Squash of Padel in het algemeen is een aanbeveling. Gezien de omvang en complexiteit is het van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Als je interesse hebt of je wilt meer informatie. Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar penningmeester@sluipers.nl

Competitie Leider Padel

De CLP is de persoon binnen een vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt en fungeert als belangrijke schakel tussen de vereniging en de KNLTB. Hij of zij meldt de competitieteams aan en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. De taken van een CLP bestaan onder andere uit:

 • Voorbereiding van de competitie: Inschrijven van teams op MijnKNLTB, uitnodigen teams, maken baanplanning en informeren aanvoerders;
 • Goed verloop van de competitiedag: ontvangen spelers, coördineren teamopstelling en invoeren uitslagen, beslissingen bij veranderende weersomstandigheden en aanwezig voor vragen en problemen;
 • Reserveren van padelbanen voor de competities;
 • Afronden van de competitie: corrigeren uitslagen, klachten afhandelen, eventueel protest indienen en eren van kampioenen.

Als je interesse hebt of je wilt meer informatie. Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar padel@sluipers.nl