ALV 2024

Wij vragen alle aanwezigen zich aan te melden voor onze ALV zodat wij rekening kunnen houden met het aantal beschikbare zitplaatsen.
Aanmelden kan via secretaris@sluipers.nl

Hier kunt u alle stukken terugvinden voor onze ALV van maandag 11 maart 2024 20:00 uur. De laatste stukken worden uiterlijk maandag 26 februari gepubliceerd.
1. Agenda ALV
2. Financieel jaaroverzicht 2023 – Staat van Baten & Lasten De Sluipers
3. Begroting 2024
4. Jaarverslag Jeugd
5. Jaarverslag Padel
6. Jaarverslag Tennis

7. Jaarverslag Squash

8. Verbruik en opwekking van energie

9. Ledenstatistiek

10. Notulen ALV 20 februari 2023

11. Notulen BAL 23 oktober 2023

Agenda ALV 2024:

Opening door Voorzit(s)ter

 1. Vaststellen agenda 

 2. Ingekomen stukken 

3. Terug- en vooruitblik Beleidsplan inclusief status parkherinrichting

 4. Introductie Racketschool CAS

 5. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2023 

6. Goedkeuren notulen Bijzonder Algemene ledenvergadering van 23 oktober 2023

 7. Commissie verslagen (Beheer, Tennis, Padel, Jeugd, Squash) 

 8. Financieel verslag De Sluipers 2023 

 9. Kascommissie 

10. Vaststellen begroting 2024 

11. Rondvraag 

12. Sluiting