Algemene Ledenvergadering

De Sluipers

Algemene Ledenvergadering

bij De Sluipers

Maandag 20 februari, 20.00 UUR IN HET RACKETCAFÉ.

Dit jaar komt de algemene ledenvergadering iets eerder dan normaal, namelijk in Februari al. Persoonlijk vind ik het erg leuk en bijzonder om mijn eerste ALV als voorzitter met jullie te kunnen doen. Wij (mijn man Jelle en ik) verwachten namelijk ons 2e kindje en broertje van Fedde, waardoor een ALV eind maart zou kunnen betekenen dat ik er persoonlijk niet bij zou kunnen zijn en dat zou ik erg jammer vinden. 

Tijdens de ALV mogen alle leden meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging. Zien we jou ook de 20e van Februari in ons racketcafé? Wij willen jullie vragen je vooraf aan te melden zodat wij rekening kunnen houden met het aantal plaatsen. Aan- of officieel afmelden kan HIER

In de afgelopen maanden hebben wij als bestuur jullie een terug- en vooruitblik gegeven in waar wij als vereniging naartoe willen en zullen dit ook nader toelichten in deze ALV. Echter zal de parkuitbreiding géén onderdeel uitmaken van de nadere toelichting gezien hier nog verder geen concretisering in heeft plaatsgevonden. 

Agenda ALV:
– Opening – Terug- en vooruitblik Voorzitter
1. Vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
    – Exploratief onderzoek uitbreiding padelbanen
      (zie zelfde update ook hieronder)
4. Wijziging statuten en Huishoudelijke Regelement
5. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2022
6. Commissie verslagen (Beheer, Tennis, Padel, Jeugd, Squash)
7. Financieel verslag De Sluipers 2022
8. Kascommissie
9. Vaststellen begroting 2023
10. Rondvraag
11. Sluiting

Op dit moment zijn een aantal stukken voor de ALV al beschikbaar en zullen worden aangevuld tot alles compleet is. Uiterlijk op dinsdag 7 februari 2023 zal alles volledig beschikbaar zijn op onze website. Klik hieronder om de stukken te bekijken:

LINK

De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zijn uiterlijk twee weken voor aanvang van de vergadering beschikbaar.

Graag tot maandag 20 februari 2023 20:00 uur! 🎾 
Namens het bestuur,

Jullie voorzitster Eline