Algemene ledenvergadering (ALV) uitgesteld

Vanwege COVID heeft het bestuur besloten om de ALV, die normaal in maart plaatsvindt, een aantal maanden op te schuiven. We hebben overwogen om het online te doen, maar omdat dat niet voor iedereen handig is hebben we besloten deze vlak voor de zomervakantie te organiseren op:

 MAANDAG 12 JULI, OM 20.00 UUR IN HET RACKETCAFÉ.

Als lid heb je inspraak in de vereniging, we nodigen je daarom van harte uit om van dit recht gebruikt te maken en deel te nemen aan deze vergadering.

Alle vergaderstukken zoals de agenda, notulen, jaarverslagen van de diverse commissies zijn te vinden op onze website, zie LINK. De jaarrekening 2019/2020 en de begroting 2021 zijn uiterlijk twee weken voor aanvang van de vergadering beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur