Uitreiking Subsidie RABOBANK

Vrijdag 14 april was een bijzondere dag op het park van De Sluipers in Reeuwijk. De vereniging gaat het park en het clubhuis verduurzamen, en om dit doel te realiseren heeft de Rabobank een belangrijke donatie toegezegd. Deze donatie van €15000 is vrijdag overhandigd.

De Sluipers is de grootste vereniging in Bodegraven-Reeuwijk, met meer dan 1100 lidmaatschappen. De vereniging biedt tennis, squash en padel aan voor mensen van alle leeftijden. Daarom is de naam van de vereniging onlangs gewijzigd in “Racketsportvereniging de Sluipers”. Hoewel alle  wedstrijdelement van deze sporten worden beoefend, wordt het recreatieve aspect niet uit het oog verloren. Gezelligheid is dan ook een belangrijk onderdeel bij De Sluipers.

Het bestuur van De Sluipers heeft verduurzaming van het park een van de doelstellingen van dit jaar gemaakt. Daartoe is vorig jaar al een duurzaamheidscommissie opgesteld. Deze commissie bestaat uit actieve leden die het belang van verduurzaming van harte ondersteunen en zich als vrijwilliger voor dit project hebben opgegeven. Zij hebben een analyse gemaakt van de mogelijkheden en aanbevelingen gedaan aan het bestuur. Op basis daarvan heeft het bestuur besloten om te investeren in een aantal projecten, die er toe moeten leiden dat de vereniging een bijdrage levert aan verduurzaming, en tevens kan besparen op de kosten van energie. Eline van Aken, voorzitter van de Sluipers zegt: “Wij hebben veel jeugdleden, en zij zijn de toekomst. We merken dat de jeugd heel begaan is met het milieu en de noodzakelijke verduurzaming van de maatschappij. Het is met name ook voor hen belangrijk dat wij een sportvereniging zijn waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat”.

De Rabobank stelt via haar Coöperatiefonds middelen beschikbaar aan initiatieven zoals deze. Judith Cok Coöperatief Directeur van de Rabobank zegt: ” Als Rabobank staan we midden in de samenleving en dragen we graag bij aan de ontwikkeling van die samenleving. Verenigingen zijn daarbij onmisbaar. Daarom helpen wij hen graag met kennis, netwerk en geld om hun ambities te realiseren. Zo geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van ons resultaat terug aan de verenigingen”.

Door de symbolische overhandiging van de cheque komen ambities en financiële middelen bij elkaar. Bij de Sluipers kan de uitvoering van de verduurzaming beginnen!